Developerské projekty

Developerské projekty

V developerských projektech využíváme vlastní architektonické kanceláře a stavební činnosti, jimiž omezujeme vstupní kapitál do uvažovaných projektů a tím zvyšujeme konkurenceschopnost a omezujeme rizikovost projektů. Soustřeďujeme se na převážně bytovou výstavbu s malým podílem nebytových prostor, které jsou k pronajmutí.

Klademe důraz na výběr kvalitních lokalit, vyváženost mezi dispozičním uspořádáním a architektonickým ztvárněním objektů v závislosti na přiměřené ceně jednotlivých nemovitostí.

REALIZACE