Architektonická kancelář

Architektonická kancelář

Zpracováváme projekty ve všech fázích projektových dokumentace od návrhu či studie, přes projekty pro stavební povolení a dokumentace pro realizaci staveb až po projekty pro výběr dodavatele či dokumentace skutečného provedení stavby. Pomocí externích spolupracovníků zařizujeme k námi zpracovávaným projektům dílčí hlukové studie, inženýrsko-geologické průzkumy, osvětlení a zastínění objektů, energetické štítky a audity apod. Na námi navrhovaných stavbách provádíme autorský, stavební i technický dozor.

Navrhujeme zejména bytové a občanské stavby, průmyslové objekty a jejich rekonstrukce nebo případné přístavby. V neposlední řadě se věnujeme návrhům interiérů včetně výběru materiálů či dodavatelů. Také se zabýváme návrhy urbanistických studií a projekty základní technické vybavenosti – inženýrskými sítěmi.

Disponujeme flexibilním týmem architektů, stavebních inženýrů a techniků s řadou stálých externích specialistů.